Zorgaanbod

Zorgaanbod

Het meest bekend is verpleging en verzorging aan huis ofwel thuiszorg. We bieden ook andere vormen van zorg aan huis, en soms worden deze in combinatie gegeven. De verschillende vormen van zorg aan huis zijn hieronder opgesomd. Onze wijkverpleegkundige kan voor u een indicatie afgeven.

Wij leveren de volgende diensten:

 • Persoonlijke verzorging
 • (Wijk)verpleging
 • Particuliere zorg
 • Nachtzorg
 • 24- uurs zorg
 • Palliatieve Zorg

PERSOONLIJKE VERZORGING

U heeft een chronische ziekte of u kunt steeds moeilijker voor uzelf zorg door de ouderdom of ziekte, dan kunnen wij u helpen bij de persoonlijke verzorging.

Persoonlijke verzorging is gericht op activiteiten op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Daarbij kan het gaan om het bieden van ondersteuning bij of het overnemen van activiteiten, het stimuleren om de activiteiten zelf uit te voeren of het aanleren van activiteiten.

Deze activiteiten kunnen het volgende zijn:

 • Ondersteuning bij het in- en uit bed gaan;
 • Douchen / wassen op bed;
 • Aan- en uitkleden;
 • Scheren;
 • Huidverzorging;
 • Tanden poetsen;
 • Ondersteuning bij eten en drinken;
 • Ondersteuning bij toiletgang;
 • Aan-en uittrekken van steunkousen

(WIJK)VERPLEGING

Verpleging is gericht op het herstellen of voorkomen van een aandoening of handicap.

Bij verpleging kan het gaan om:

 • Wondzorg
 • Stomazorg
 • Katheterzorg
 • Sonde
 • Bloedsuikers meten
 • Toereiken van medicatie
 • Toediening van medicatie, bv. injecties

Naast verpleegtechnische handelingen geven wij ook advies over hoe u het beste kunt omgaan met uw ziekte en-/of handicap. Het leven met een aandoening of handicap brengt veel emoties teweeg. Verpleegkundigen kunnen optreden als een coach.

Wij kijken niet alleen naar de fysieke aspecten, maar ook naar de mentale aspecten van de cliënt. Advies, instructie en voorlichting is een belangrijk onderdeel van de zorg.

Samen met u bespreken wij uw wensen over de zorg en bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om te inventariseren welke hulp u nodig heeft. Daarbij kan het gaan om persoonlijke verzorging en verpleging. Naar aanleiding van het gesprek stelt de wijkverpleegkundige samen met u een indicatie op. Op basis daarvan wordt de zorg voor u georganiseerd.

PALLIATIEVE ZORG

Als u in aanraking komt met een levensbedreigende aandoening komt er veel op u af. Ook dan is HH Thuiszorg er graag voor u. Het doel van palliatieve zorg is niet de genezing, maar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. De zorg is in dit geval gericht op het voorkomen en verlichten van het lijden. Er is hierbij niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten die u ervaart, maar ook voor uw psychische, sociale en/ of spirituele problemen die zich voor kunnen doen

Zorgteam

Het zorgteam is geschoold in het bieden van palliatief terminale zorg. Het streven is om de zorg optimaal aan te laten sluiten op uw wensen. Daarnaast is er ook bijzondere aandacht voor direct betrokkenen, zoals familie.

Aanmelden en kosten

Om gebruik te kunnen maken van de palliatieve unit, heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De aanvraag kan gedaan worden door uw huisarts of het ziekenhuis, maar ook door uzelf.

HUISHOUDELIJKE VERZORGING

Als u extra hulp in het huishouden kunt gebruiken, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van uw huis, de was, boodschappen doen enzovoort.? Ook dan kunt u bij HH Thuiszorg aankloppen. 

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Huishoudelijke taken doen kan steeds moeilijker worden door bijvoorbeeld een ziekte, een handicap of ouderdom.

Wij nemen u de zorg uit handen en regellen een betrouwbare en huishoudelijke hulp voor u.  Bij hulp bij uw huishouden kunt u denken aan:

 • schoonmaken en schoon houden van de woning
 • hulp bij het organiseren van uw huishouden.

Kunt u vanwege ouderdom of een lichamelijke of psychische handicap uw huishoudelijke taken niet goed uitvoeren? dan kunt u contact opnemen met HH Thuiszorg.

Vorm van ondersteuning kiezen

Komt u in aanmerking voor ondersteuning bij het huishouden? Dan kunt u kiezen in welke vorm u deze hulp wilt ontvangen:

 • Zorg in natura (zin): u krijgt hulp van een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten

of

 • Persoonsgebonden budget (pgb): u krijgt een geldbedrag waarmee u zelf hulp inkoopt. Aan het krijgen van een pgb zijn wel voorwaarden verbonden.

Verandert er tijdens de periode dat u ondersteuning krijgt iets in uw situatie? Of loopt uw indicatie bijna af en u heeft nog wel ondersteuning nodig? Doe dan een nieuwe melding.

Aan hulp bij het huishouden zit een verplichte eigen bijdrage verbonden. Deze bijdrage betaalt u aan het CAK (www.cak.nl).

begeleiding

HH Thuiszorg

 • PERSOONLIJKE VERZORGING
 • (WIJK)VERPLEGING

 • PALLIATIEVE ZORG

 • HUISHOUDELIJKE VERZORGING

 • BEGELEIDING

BEREIKBAAR tot 23:00

Wij zijn iedere dag tot 23:00 telefonisch bereikbaar 7 dagen in de week ongeacht feestdagen. Als wij uw aanvraag binnen hebben, dan kunnen wij u een persoonlijk advies uitbrengen over onze particuliere zorg. Tijdens dit gesprek wordt samen met u bepaald welke zorg u wenst of welke zorg noodzakelijk is.

Huishoudelijke hulp nodig?

Als u extra hulp in het huishouden kunt gebruiken. Ook dan kunt u bij HH Thuiszorg aankloppen. Wij nemen u de zorg uit handen en regellen een betrouwbare huishoudelijke hulp voor u.